Lytt

Fra albumet «Salmer og Åndelige Viser (2011)»

Fra albumet «Jul i en stall (2006)»

Fra albumet «A beautiful life (2005)»

Fra albumet «Ditt minne (2003)»

Fra albumet «Mitt rette hjem (2002)»