English

English summary


Listen

From the album «Salmer og Åndelige Viser (2011)»

From the album «Jul i en stall (2006)»

From the album «A beautiful life (2005)»

From the album «Ditt minne (2003)»

From the album «Mitt rette hjem (2002)»


Video